Facebook chat
  Đang tải... Vui lòng chờ...
  • Tặng Voucher trị giá 200.000 đ khi mua đồng hồ bất kỳ tại Hippo & Hippi
Bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Đồng hồ Hippo & Hippi (Sau đây gọi tắt là “Hippo & Hippi” hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite  www.hippohippi.vn.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Hippo & Hippi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Hippo & Hippi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Hippo & Hippi được cung cấp trên website này.

Hippo & Hippi đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng.

1. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

Hippo & Hippi thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:

a.         Thực hiện và quản lý việc đặt mua hàng trực tuyến;

b.         Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;

c.         Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới Khách hàng như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

d.         Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu Khách hàng;

e.         Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Hippo & Hippi;

f.          Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;

g.         Nâng cao tính an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2. Loại thông tin thu thập

Những loại Thông tin cá nhân mà Hippo & Hippi thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

a.         Thông tin cá nhân gồm họ và tên, giới tính;

b.         Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email;

c.         Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn.

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Hippo & Hippi không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.

Hippo & Hippi cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với chúng tôi qua các hình thức được công bố trên website.

3. Phương pháp thu thập thông tin

Hippo & Hippi thu thập các Thông tin cá nhân của Khách hàng nêu tại Mục 2 nêu trên qua website thông qua dịch vụ đặt hàng trực tuyến, chương trình e-newsletter và chương trình khách hàng thường xuyên.

4. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Hippo & Hippi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đồng hồ Hippo & Hippi

- Địa chỉ: 348 đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 0983381512

6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Hippo & Hippi đều có các quyền như sau:

a.         Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

b.         Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

c.         Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và chương trình khách hàng thường xuyên, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website của Hippo & Hippi);

d.         Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

e.         Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website của Hippo & Hippi.

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Hippo & Hippi các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

7. Việc sử dụng Cookies trên website của Hippo & Hippi

Cookies chỉ được Hippo & Hippi sử dụng để lưu lại trạng thái về Ngôn ngữ và Thị trường trong lần truy cập cuối cùng của Khách hàng tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và việc công bố thông tin thu thập

Hippo & Hippi ẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý và các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng như vận chuyển hàng hóa nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

Hippo & Hippi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin Khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, Hippo & Hippi có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

9. Việc cập nhật và ngôn ngữ của Chính sách bảo mật

Hippo & Hippi sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để Khách hàng nhận biết được bản mới nhất.

Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.

Chính sách bảo mật này được cập nhật đến ngày 12 tháng 5 năm 2015.

Thiết kế bởi Bizweb